Búracie práce - demolácia budov

ZEMNÉ (VÝKOPOVÉ) PRÁCE

PREPRAVA, RECYKLÁCIA, USKLADNENIE ODPADU

PALIČSKÉ PRÁCE