Búracie práce - demolácia budov

Zaoberáme sa demoláciami ako sú kompletné likvidácie rodinných domov, budov či priemyselných stavieb - areálov, spevnených plôch a komínov.

ZEMNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE

Zabezpečíme Vám drobné alebo rozsiahle zemné práce, úpravy terénu, výkopy pre základy objektov, výkopy inžinierskych sietí (IS).

PREPRAVA, RECYKLÁCIA, USKLADNENIE ODPADU

Zabezpečíme vám prepravu, uskladnenie, drvenie stavebnej sute. Všetko v súlade s legislatívou Zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a je stanovená Vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z., o triedení a recyklácii Katalógom odpadov.

PALIČSKÉ PRÁCE

Zabezpečíme Vám kompletné paličské práce všetkého druhu. Demontáž ocelových konštrukcií.

  • Výškové pálenie
  • Vývoz popáleného materiálu + výkup šrotu